您现在的位置: 外语爱好者网站 >> 小语种 >> 正文

越南语翻译:七碗茶诗

作者:越南语翻…    文章来源:网摘    更新时间:2009/10/23

唐•茶 中亚圣卢仝

七碗茶诗

日高丈五睡正浓,军将打门惊周公。

口云谏议送书信,白绢斜封三道印。

开缄宛见谏议面,手阅月团三百片。

闻道新年入山里,蛰虫惊动春风起。

天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花。

仁风暗结珠蓓蕾,先春抽出黄金芽。

摘鲜焙芳旋封裹,至精至好且不奢。

至尊之余合王公,何事便到山人家?

柴门反关无俗客,纱帽笼头自煎吃。

碧云引风吹不断,白花浮光凝碗面。

一碗喉吻润,二碗破孤闷。

三碗搜枯肠,惟有文字五千卷。

四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。 五碗肌骨清,六碗通仙灵。

七碗吃不也,唯觉两腋习习清风生。

蓬莱山,在何处?玉川子乘此清风欲归去。

山上群仙司下土,地位清高隔风雨。

安得知百万亿苍生命,堕在颠崖受辛苦。

便为谏议问苍生,到头还得苏息否?

Trà ca

“Thất oản trà ”thi

Lô Đồng

nhật cao trượng ngũ thụy chánh nồng ,quân tương đả môn kinh Chu công 。 khẩu vân gián nghị tống thư tín ,bạch quyên tà phong tam đạo ấn 。 khai giam uyển kiến gián nghị diện ,thủ duyệt nguyệt đoàn tam bách phiến 。 văn đạo tân niên nhập san lí ,trập trùng kinh động xuân phong khởi 。 thiên tử tu thưởng Dương Tiện trà ,bách thảo bất cảm tiên khai hoa 。

nhân phong ám kết châu bội lỗi,tiên xuân trừu xuất hoàng kim nha 。 trích tiên bồi phương toàn phong lỏa ,chí tinh chí hảo thả bất xa 。 chí tôn chi dư hợp vương công ,hà sự tiện đáo san nhân gia ?

sài môn phản quan vô tục khách ,sa mạo lung đầu tự tiên ngật 。 bích vân dẫn phong xuy bất đoạn ,bạch hoa phù quang ngưng oản diện 。

nhất oản hầu vẫn nhuận ,nhị oản phá cô muộn ; tam oản sưu khô tràng ,duy hữu văn tự ngũ thiên quyển 。 tứ oản phát khinh hãn ,bình sanh bất bình sự ,tẫn hướng mao khổng tán 。 ngũ oản cơ cốt thanh ,lục oản thông tiên linh ; thất oản cật bất đắc dã ,duy giác lưỡng dịch tập tập thanh phong sanh 。

bồng lai san ,tại hà xứ ?Ngọc Xuyên Tử thừa thử thanh phong dục quy khứ 。 san thượng quần tiên ti hạ thổ ,địa vị thanh cao cách phong vũ 。 an đắc tri bách vạn ức thương sanh mệnh ,đọa tại điên nhai thụ tân khổ ! tiện vi gián nghị vấn thương sanh ,đáo đầu hoàn đắc tô tức phủ ?

 


Tạm dịch :

Quá trưa còn vỗ giấc nồng

Quan quân kêu cửa, Chu công hãi hùng

Đây thư của cung trung Gián

Nghị Lụa trắng còn y thị tam chương

Nhìn thư ngỡ gặp tận tường

"Trà ba trăm phiến khẩn trương tuyển về"

Tin năm mới vang về trong núi

Tiết kinh xuân gió mới vừa sinh

Lệnh vua Dương Tiện trà trình

Trăm hoa chưa dám chuyển mình khai hoa


Gió mân mê lượn là nụ biếc

Kia chồi vàng chẳng tiếc đưa tay

Ướp hương đóng gói đêm ngày

Tinh, thơm nhường ấy hiển bày xa hoa

Trà này đây dành riêng vương giả

Có mấy khi về ngã thôn dân

Lối quê khách tục ít gần

Vén xiêm lấy nước trước sân đun trà


Gió đưa mây kết hoa từng đoá

Trên mặt chung hoa tỏa nắng bồng

Chén đầu hầu vị đượm nồng

Chén hai nhất tảo sạch không muộn phiền

Chén thứ ba rửa liền thực vị

Chừa lại chăng âu chỉ văn thơ

Chén tư vừa cạn không chờ

Mồ hôi theo đấy lửng lờ tuôn rơi

Chuyện bất bình trong đời mấy độ

Cũng do đây phát lộ chân lông

Chén năm kinh mạch đều thông

Chén trà thứ sáu cõi lòng khinh an

Chén thứ bảy xem đàng chẳng đặng

Nghe bên tai văng vẳng khinh phong

Nào đâu nước Nhược non Bồng

Ngọc Xuyên Tử quyết thừa phong trở về


Trong núi đó bốn bề Tiên ở

Địa vị cao cách trở gió mưa

Hay chăng nỗi nhọc sớm trưa

Vạn dân đội nắng dầm mưa dãi dầu ?!


Hỏi quan Gián Nghị một câu :

Những thương sinh ấy ngõ hầu được ngơi ?!


BD 20.03.2008

sơn dã cuồng nhân N.Đ ( dịch )


Kính thưa các anh chị em yêu trà, bài thơ trên có tên là "Thất oản trà thi" ( thơ Bảy chén trà) của nhà thơ thời Đường tên là Lô Đồng ( ? - 835), tự hiệu là Ngọc Xuyên Tử, người Phạm Dương (nay là Đại Hưng, Bắc Kinh). Bình sinh ông thích uống trà đến mức nghiện, được người đời sau tôn xưng là "trà trung Á Thánh" (bậc Thánh thứ hai trong trà đạo). Bài thơ "Thất oản trà thi" (tên đầy đủ là "Tẩu bút tạ Mạnh Gián Nghị kí tân trà") được ông viết sau khi uống trà do bạn ông là quan Gián Nghị Đại Phu Mạnh Giản gửi biếu, đây là bài thơ vịnh trà thất ngôn viết theo lối cổ thi được người đời sau công nhận là "trà chi thiên cổ tuyệt xướng". Nội dung chủ yếu của bài thơ là lên án sự xa hoa của các Vương tôn phong kiến, vì muốn phục vụ cho sở thích của mình mà không tiếc ra sức đày ải bóc lột quần chúng nhân dân lao động, mà cụ thể là việc tấn cống trà hàng năm. Trong thơ có nhắc tới tên "Dương Tiện trà" , Dương Tiện tức là Nghi Hưng ở Giang Tô.

Dương Tiện trà tức là "Dương Tiện tử duẫn trà", Loại trà này được Lục Vũ phát phiện và dẫn tiến, bắt đầu từ đời Đường Túc Tông thì được liệt vào danh sách cống phẩm. Mỗi năm phải đưa trà vào cung trước lễ Thanh minh, để trong cung chuẩn bị "thanh minh yến", loại thượng hạng để cho hoàng đế ngự, còn lại mới phân phối cho các vương công đại thần!

Bên cạnh đó bài thơ còn ca ngợi hương vị tuyệt diệu của loại trà này qua lối diễn tả thứ tự từ khi uống chén đầu tiên cho đến chén thứ bảy, đây là đoạn thơ hay nhất của toàn bài! Qua đó, ông cũng thay những người dân một nắng hai sương lam lũ cả đời để làm ra chén trà ngon ấy, chất vấn chính quyền phong kiến đương đại có thấu hiểu cho hoàn cảnh vất vả của họ. Ông đồng cảm : ra công vun trồng được loại trà ngon để tiến cung như thế, nhưng có mấy ai đủ khả năng đem nó về thưởng thức thử cái dư vị mà mình bỏ công làm ra đâu !

Đình biết trong diễn đàn có các anh chị không biết chữ Hán, nên dù tài hén trí mọn cũng cố dịch bài thơ trên theo thể song thất lục bát, hầu mong các anh chị trong diễn đàn có dịp thưởng thức một tuyệt thế giai phẩm trong làng thơ ca về trà. Do không có nhiều thời gian tìm tòi sử liệu, nhớ đâu nói đó lại không có thời gian trau chuốt từ nên nếu có chỗ nào không đúng xin chỉ bảo thêm cho, Đình xin chân thành cảm tạ

越南语翻译

越南语阅读:感动一生的文字
越南语阅读:中国茶文化
越南语阅读:早茶
越南语阅读桥
越南语阅读:七夕

越南语翻译:七碗茶诗:http://www.ryedu.net/Article/200910/14650.html
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: