您现在的位置: 外语爱好者网站 >> 小语种 >> 其他语种 >> 正文

荷兰语日常100句

作者:佚名    文章来源:本站原创    更新时间:2021/10/26

荷兰语,日常用语,100句

 第一课 问候 Les Een Begroetingen

 

 1.Goedemorgen, meneer Bos!早上好,博斯先生!

 

 2.Goededag,meneer Li!您好,李先生。

 

 3.Goedenavond,mevrouw Stoel!晚上好,斯图尔太太。

 

 4.Hoe gaat het met u?您最近好吗?

 

 5.Heel goed,dank u wel!En met u?很好,谢谢!您呢?

 

 6.Hoe gaat het met uw familie?您的家人都好吗?

 

 7.Dat is lang geleden!好久不见了!

 

 8.Leuk je weer te zien!很高兴再次见到你。

 

 9.Tot straks!一会见!

 

 10.Tot ziens!再见!

 

 第二课 介绍 Les Twee Kennismaking

 

 11.Mag ik me even voorstellen?我可以自我介绍一下吗?

 

 12.Mijn naam is Li.我姓李。

 

 13.Aangenaam kennis met u te maken.很高兴认识你。

 

 14.Waar komt u vandaan?您是哪里人?

 

 15.Dit is mijn kaartje.这是我的名片。

 

 16.Hoe heet je?你叫什么名字?

 

 17.Ik heet Lili.我叫莉莉。

 

 18.Ben je Chinees?你是中国人吗?

 

 19.Wat doe je in Nederland?你在荷兰做什么呢?

 

 20.Ik ben student.我是学生

 

 第三课 邀请 Les Drie Uitnodiging

 

 21.Mijn vrouw en ik willen u graag uitnodigen voor een diner.我和我夫人想请您吃晚饭。

 

 22.Heeft u morgenavond tijd?您明晚上有时间吗?

 

 23.Dat is beijzonder vriendelijk van u.您真是太客气了。

 

 24.Sorry, ik heb al een afspraak voor morgenavond.抱歉,我明晚已经有约了。

 

 25.Hoe laat verwacht u mij?我几点到比较合适呢?

 

 26.Hartelijk bedankt voor uw uitnodiging!非常感谢您的邀请!

 

 27.Ik geef morgenavond een verjaardagsfeestje.明晚我开个生日聚会。

 

 28.Heb je zin om te komen?你有兴趣来吗?

 

 29.Mag ik een vriend meebrengen?我能带个朋友一起去吗?

 

 30.Hoe laat begint het feestje?晚会几点开始?

 

 第四课 拜访Les Vier Bezoek

 

 31.Komt u maar binnen.请进。

 

 32.Neemt u maar plaats.请坐。

 

 32.Wat wilt u drinken?您想喝点什么?

 

 34.Ik heb een flesje wijn voor u meegebracht.我给您带了一瓶葡萄酒。

 

 35.Mag ik een kopje thee?可以来杯茶吗?

 

 36.Wat heeft u een mooi huis!您的房子真漂亮啊!

 

 37.Ik moet opstappen.我该告辞了。

 

 38.Hartelijk bedankt voor de gezellige avond!今晚过得很愉快, 非常感谢您的招待!

 

 39.De volgende keer moet u eens bij mij langskomen.下次请来我家。

 

 40.Ik zal Chinees eten voor u koken.我会为您做些中国菜。

 

 对荷兰语学习闷头学习肯定是不行的,最好的办法当然还是交流,毕竟学荷兰语的目的就是为了交流,何不在一开始的时候就这样做呢?荷兰在线觉得,从简单的事项开始,相信您一定能够做好的。

 

 第五课 家庭Les Vijf Familie

 

 41.Uit hoeveel personen bestaat uw familie?您家里有几口人?

 

 42.Hoe oud zijn uw kinderen?您的孩子有多大了?

 

 43.Wat doet uw dochter?您女儿是做什么的?

 

 44.Mijn familie bestaat uit vier personen. Mijn man, ik en twee kinderen. 我家里有四口人:我丈夫,我还有两个孩子。

 

 45.Mijn zoon is 26 jaar oud en mijn dochter is 24.我儿子26岁,女儿24岁。

 

 46.Mijn dochter is lerares.我女儿是教师。

 

 47.Heb je broers of zussen?你有兄弟姐妹吗?

 

 48.Ik heb een zus en een broertje.我有一个姐姐和一个弟弟。

 

 49.Mijn zus is twee jaar ouder dan ik.我姐姐比我大两岁。

 

 50.Studeert je zus nog?你姐姐还在上学吗?

 

 第六课 住房Les Zes Wonen

 

 51.Waar woont u?您住在哪儿?

 

 52.Ik heb een flat gehuurd.我租了一套公寓

 

 53.Het is vlak bij mijn werk.离我上班的地方很近。

 

 54.Er zijn vier kamers in de flat.公寓里有四个房间。

 

 55.Er is een groot balkon op het zuiden.南边有一个大阳台。

 

 56.Hoe groot is deze kamer?这个房间有多大?

 

 57.Moet ik het toilet met anderen delen?洗手间要与其他人合用吗?

 

 58.Hoeveel is de huur?租金多少钱?

 

 59.Is gas en licht inbegrepen?包括煤气和电费吗?

 

 60.Ik zal er nog even over nadenken.我再考虑一下。

 

 第七课 电话Les Zeven Telefoongesprek

 

 61.Goedemorgen, met meneer Li.上午好,我是李先生。

 

 62.Kan ik meneer Bos even spreken?博斯先生在吗?

 

 63.Sorry, meneer Bos zit in een vergadering.抱歉,博斯先生正在开会。

 

 64.Kan ik een boodschap doorgeven?有什么话需要我转告吗?

 

 65.Ik bel hem later wel terug.我过一会儿再打过来。 66. Sorry, hij is er niet.对不起,他不在。

 

 67.Weet u misschien hoe laat hij thuis komt?您知道他几点回来吗?

 

 68.Kunt u vragen of hij mij terugbelt als hij thuis is?如果他回来,您能叫他给我回个电话吗?

 

 69.Wat is je naam en telefoonnummer?你的名字和电话号码是什么?

 

 70.Ik zal het aan hem doorgeven.我会转告他。

 

 第八课 说荷兰语Les Acht Nederlands spreken

 

 71.Hoe spreekt u dit woord uit?这个词怎么念?

 

 72.Sorry, wat zegt u?对不起,您说什么?

 

 73.De uitspraak is een beetje moeilijk.发音有点难。

 

 74.Wat betekent dat woord?那个词什么意思?

 

 75.Is het een werkwoord of een zelfstandig naamwoord?这个词是动词还是名词?

 

 76.Hoe vertaalt u "building" in het Nederlands?荷兰语怎么说“building”?

 

 77.Hoeveel talen spreekt u?您会讲几种语言?

 

 78.Kunt u wat langzamer spreken?您能慢点说吗?

 

 79.Ik spreek een beetje Engels en Nederlands.我会说一点英语和荷兰语。

 

 80.Is Chinees je moedertaal?中文是你的母语吗?

 

 第九课 天气Les Negen Het weer

 

 81.Wat is het vandaag prachtig weer!今天天气真好啊!

 

 82.Bent u misschien al gewend aan het weer in Nederland?您对荷兰的天气已经习惯了吗?

 

 83.Wat vindt u van het weer in Nederland?您觉得荷兰的天气怎么样?

 

 84.Is het weer in Beijing heel anders dan in Nederland?北京的天气和荷兰的很不一样吗?

 

 85.Het regent niet zoveel in Beijing als in Nederland.北京下雨没荷兰这么多。

 

 86.Heb je naar het weerbericht geluisterd?你听天气预报了吗?

 

 87.Het weerbericht voorspelt onweer.天气预报说有雷雨。

 

 88.Hoeveel graden wordt het morgen?明天气温有几度?

 

 89.Wat zijn de weersverwachtingen voor overmorgen?后天的天气预测怎么样?

 

 90.Bewolkt met af en toe zon.多云,偶尔有阳光。

 

 第十课 问路Les Tien De weg vragen

 

 91.Pardon mevrouw, mag ik u iets vragen?抱歉,太太,可以向您打听一下吗?

 

 92.Pardon, meneer, bent u hier bekend?抱歉先生,您对这里熟悉吗?

 

 93.Ik wil naar het FNT theater.我想去FNT剧院。

 

 94.Hoe moet ik rijden?应该怎么开车去呢?

 

 95.U bent verkeerd gereden.您走错方向了。

 

 96.U moet terug naar het stadscentrum rijden en het daar opnieuw vragen. 您得开车回到市中心,然后在那里再问。

 

 97.Het is hier niet ver vandaan.那个地方离这里不远。

 

 98.U rijdt hier rechtdoor.您从这里一直向前开。

 

 99.Bij de derde straat linksaf en dan ziet u het aan uw rechterhand. 到第三条街时左转,然后您可以看到他在您右边。

 

 100.Weet u misschien waar de Zeestraat is?您知道Zeestraat在哪儿吗?

 

 荷兰语学习100句就为您介绍到这里了,想必您看完之后,对于学荷兰语有了更多了解吧。

没有相关文章

荷兰语日常100句:https://www.ryedu.net/Article/qtl/202110/60262.html
 • 下一篇文章: 没有了